گریتینگ(صفحات مشبک)
گریتینگ به صفحات مشبک گونه فلزی یا غیر فلزی می گویند که معمولاً از جنس فلز، فولاد و یا فایبرگلاس (کامپوزیت) می‌باشد. به زبان خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که، گریتینگ تجهیزی است که به صورت شبکه‌هایی با فواصل یکسان در کنار هم قرار گرفته‌اند و در پروژه‌های مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست